ke-2
ke-3
ke-8

Kệ treo tường K02

1.600.000 1.500.000

Kệ treo tường

Chất liệu : Gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp