ban-tra-kinh-saonoithat.vn
ban-tra-kinh8-saonoithta.vn
ban-tra-kinh7.saonoithat.vn
ban-tra-kinh5.saonoithat.vn
ban-tra-kinh4.saonoithat.vn
ban-tra-kinh2-saonoithat.vn

Bàn trà kính

4.500.000 3.500.000

 

Bàn trà kính

Chất liệu : Gỗ + kính 10mm temper